store.wacomturkiye.com

CentOS 7 PHP 7.4 Güncellemesi

CenOS'da kurulu PHP sürümünüz 5.4.16 ise ve bu sürümü 7.4'e yükseltmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

#Adım 1 - Versiyonu kontrol edin.

Versiyonun eski olduğundan emin olmak için aşağıdaki komutu çalıştırın ve çıktının örnekteki gibi olduğundan emin olun.

php -v
PHP 5.4.16 (cli) (built: Apr 12 2018 19:02:01)
Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies

 #Adım 2 - Redmi ve Epel Depolarını Yükleyin

Eğer mevcut değilse aşağıdaki komutu çalıştırarak depoları yükleyin.

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

 Daha sonra /etc/yum.repos.d/remi.repo dosyasını nano ile düzenlemek için açın.

nano /etc/yum.repos.d/remi.repo

 [remi] bölümünün altında bulunan enabled değerini 0 yapın. Zaten sıfır ise sorun yok.

[remi]
name=Remi's RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/remi/$basearch/
#mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/7/remi/httpsmirror
mirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/remi/mirror
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

Remi PHP 7.4 deposunu nano ile düzenlemek için açın.

nano /etc/yum.repos.d/remi-php74.repo

[remi-php74] bölümünün altında bulunan enabled değerini 1 yapın.

[remi-php74]
name=Remi's PHP 7.4 RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php74/$basearch/
mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php74/httpsmirror
mirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/php74/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

#Adım 3 - Gerekli modülleri yükleyin

PHP 7.4'de bulunan tüm komutları şu modüller listeleyebilirsiniz;

yum --enablerepo=remi-php74 search php | grep php74

Size uygun olan modülleri yüklemek için ise;

yum --enablerepo=remi-php74 install modul_adi

Tek tek uğraşmak istemezseniz şunu çalıştırın yeterli;

yum --enablerepo=remi-php74 install php74-cli php74-common php74w-bcmath php74-dba php74-devel php74-embedded php74-fpm php74-gd php74-imap php74-interbase php74-intl php74-ldap php74-mbstring php74-mcrypt php74-mysql php74-odbc php74-opcache php74-pdo php74-pdo_dblib php74-pear php74-process php74-pspell php74-recode php74-tidy php74-xml php74-xmlrpc

#Adım 4 - PHP 5.4'den PHP 7.4'e Güncelleyin

Artık tek yapmanız gereken aşağıdaki komutu çalıştırmak

yum -y upgrade php*

Son olarak apache'de çalıştığını varsayarak apache'yi yeniden başlatmanız gerektiğini hatırlatmam gerek.

sudo systemctl restart httpd
K2_LAST_MODIFIED_ONK2_SATAM+03E_AUGUST+0300RAUGUST_SHORTAM+03_1C2

K2_LEAVE_A_COMMENT

K2_COMMENT_FORM_NOTES